מדדים קוגניטיביים - אינטליגנציה

מדדים קוגניטיביים - אינטליגנציה למרות השוני בין ההגדרות השונות של המושג 'ליקויי למידה , " כוללות רובן את המרכיב אינטליגנציה נורמלית" כתנאי לשיוך הילד לקטיגוריה זו . דיווחים על אודות ליקויי למידה בכתובים ובעיקר באמצעי התקשורת נטו להגזים בנקודה זו . לפי הצגת הדברים , הילד לקוי הלמידה הטיפוסי הינו בעל אינטליגנציה בינונית ומעלה , אך בגלל פגם בלתי מוסבר , המשוער כנוירולוגי , אינו מצליח ללמוד כבגי גילו . מסתבר שזה תיאור בלתי מדויק , שהורים וקבוצות מקצועיות שונות אינם מעוניינים לתקנו . עצם הגדרת הנורמליות של האינטליגנציה אינה פשוטה לבעלי המקצוע . רבים נוטים לראות זאת מן הצד השלילי , כלומר , מי שאינו מפגר הוא נורמלי ביכולתו השכלית . גישה זו פותחת פתח להרכבת קבוצות מחקר של ילדים לקויי למידה בעלי מנת משכל ממוצעת של שמונים ושתיים נקודות . אם נביא בחשבון טעויות מרירה , נראה כי מבחינה קוגניטיבית , יהיה דמיון רב בין קבוצה זו לבין קבוצה של ילדים בעלי מנת משכל ממוצעת של שישים ושתיים נקודות , המוגדרים כבעלי פיגור קל . נמצא , כי רבים מאלה שהוגדרו כלקויי למידה מתאימים להגדרה של פיגור שכלי קל או כבעלי אי...  אל הספר
רמות