הגדרות ומיון

הגדרות ומיון מטרתו של פרק זה היא להציג חלק מן ההגדרות למונח 'ליקויי למידה שהיו נפוצות בשנים האחרונות ולתאר נסיונות שונים למיון התופעה ולסיווגה . המונח 'ליקויי למידה' עבר גלגולים שונים מאז הוצע על ידי קירק , בשנת . 1963 הבדלים בהדגשים ובעיקר במידת הספציפיות של המונח מאפיינים את הנסיונות השונים שנעשו להגדיר מונח זה . גישה ספציפית באה לביטוי בדבריהם של חוקרים כוולוטינו , ( 1979 ) שהדגיש את לקות הקריאה , הדיסלקסיה , כמרכז הבעיה , או רוס , שהתמקד בהיפראקטיביות ( רוס ורוס , . ( 1976 לעומתם , יש חוקרים שהתייחסו לרמה האטיולוגית ודיברו על 'היזק מוחי מזערי' ( רי ורי , , ( 1980 ואחרים שהדגישו בהגדרתם את הפער בין רמת הביצוע לבין היכולת האינטלקטואלית הכוללת ( הלהן וכהן , . ( 1977 להגדרות ספציפיות או להגדרות רחבות , המלוות בטכסונומיה וממיינות את אוכלוסיית הילדים לקויי הלמירה לקבוצות על פי אפיונים שונים , יתרון מבחינת המחקר בליקויי למידה , בכך שהן מגדירות בצורה ברורה יותר את קבוצת המחקר . מאידך גיסא , רמת הידע בתחום זה , השונות הרבה מבחינת הגורמים האטיולוגיים המעורבים והקושי בהערכת השפעתם של גורמים ...  אל הספר
רמות