רקע היסטורי

רקע היסטורי תחום ליקויי הלמידה עבר שלבים שונים בהיסטוריה הקצרה שלו , שלבים המבטאים מגמה של פיתודו התחום כמקצוע והמאופיינים במעבר מראיית ליקויי הלמידה כקשורים בעיקר לשדה הרפואה אל ראייתם כשייכים יותר לתחומי הפסיכולוגיה והחינוך . השינויים בתחום ליקויי הלמידה וצמיחתן של גישות חדשות נבעו בעיקר מאי שביעות הרצון מיעילותן של גישות קיימות ומן השיטות שנבעו מהן . ניתן להבחין בארבע גישות בסיסיות בהתפתחות התחום של ליקויי הלמידה : הגישה הרפואית הנוירולוגית , ששררה בשנות הארבעים והחמישים , גישת התהליכים הפסיכולוגיים בשנות השישים , הגישה ההתנהגותית בשנות השבעים והגישה הקוגניטיבית בשנות השמונים . ההתפתחות בתחום זה אופיינה יותר בהרחבת הפרספקטיבה ובהוספת תפיסות ומושגים חדשים מאשר בביטולן של גישות קיימות והצבת גישות חדשות במקומן . לעיתים חזרו תפיסות קודמות והופיעו בלבוש חדש . ההבחנה בהופעתן של תופעות לווי פסיכולוגיות בעקבות אירועים אורגניים , כגון נזק מוחי , אנצפליטיס , לירה טרם זמנה , נזק בלירה וכיוצא באלה , הובילה להתבססותה של הגישה הרפואית לליקויי למידה . ההבחנה בין פיגור שכלי ראשוני , אנרוגני , לבין ...  אל הספר
רמות