מבוא

מבוא ספר זה נועד לשמש כלי עזר למומחה העוסק בבעיות למידה , לפסיכולוג , למורה בחינוך המיוחד ולמומחה להוראה מתקנת . גם הורים לילדים הסובלים מקשיי למידה יוכלו למצוא בספר זה תשובות לשאלות רבות המטרידות אותם . הספר יאפשר להם להבין בצורה טובה יותר את עבודתם של המומחים המטפלים בילד לקוי הלמידה ויתרום להבנה טובה יותר של הילד . הרבו לכתוב על נושא ליקויי הלמידה , אך נדמה שחסר ספר שיקיף את מכלול הנושאים בתחום זה , ירכז את החומר המעודכן בתחומי המחקר , ההערכה והטיפול , ויציג מורל כולל לעבודה עם ילדים המתקשים בלמידה . הספר נכתב במבט רחב והוא נוער להציג מידע מעודכן מהיבטים שונים של המקצועות העיקריים המטפלים באוכלוסיית הילדים לקויי הלמידה . מאחר שאוכלוסייה זו מהווה מוקד לטיפולם של מומחים שונים , מתבטאת תרומתו של המידע המוצג כאן בהרחבת האופק המקצועי של כל אחד מן המומחים , שהם , בדרך כלל , המחנך ; המורה בחינוך המיוחד ; המומחה או המתמחה בהוראה מתקנת ; הפסיכולוג החינוכי , העוסק באבחון בעיות למידה ובהתוויית דרכי הטיפול בבעיות אלה ; הפסיכולוג הקליני , המטפל בהשלכות הרגשיות וההתנהגותיות של קשייו התפקוריים של ...  אל הספר
רמות