על הדרכה והתפתחות מקצועית של יועצים חינוכיים חבצלת ארנון, שושנה הלמן

על הדרכה והתפתחות מקצועית של יועצים חינוכיים חבצלתארנון , שושנה הלמן השינויים החברתיים המהירים המאפיינים את תקופתנו משפיעים מאוד על חיי היומיום של בית הספר כמו גם על מערכת החינוך בכללותה , והמציאות הישראלית מוסיפה על כך תביעות ייחודיות . הייעוץ החינוכי , כחלק מהמערך המסייע של מערכת החינוך , משתנה עקב כך תדיר . הייעוץ החינוכי אמור להתאים את עצמו למקבלי השירות בגמישות ובמהירות רבה , תוך איזון בין הפרט למערכת ובין יוזמה ותגובה , ודבר זה מקשה שמירה על גרעין ידע מגובש וגבולות של זהות מקצועית . שורות הייעוץ מתרחבות במהירות שאינה מאפיינת בהכרח גם את העמקת ההתמקצעות . הרחבת האחריות והמחויבות ללקוחות שונים , לעמיתים ולממונים , לבית הספר ולקהילתו , מעצימה ומעוררת דילמות מקצועיות ואתיות . במאמר זה נבקש לבדוק את תפקידיה של ההדרכה במתן מענה למשימותיהם של היועצים החינוכיים במציאות הישראלית , וכן בליווי שלבי התפתחותם . נתייחס לדילמות מקצועיות , אתיות ותרבותיות שהתמורות המהירות במקצוע ובחברה מציבות בפני ההדרכה בייעוץ החינוכי , ונתאר כלים עדכניים וכיוונים עתידיים . מהי הדרכה ? ההדרכה בייעוץ החינוכי צמח...  אל הספר
רמות