נספח 2: מפת מטרות ומפת הוראה בתחום ניהול הזיכרון

נספח : 2 מפת מטרות ומפת הןראה בתחום ניהול הזיכרון מטרת התוכנית : תלמידי כיתה ו' יפקחו על תכנון , ביצוע ומשוב של משימות זיכרון . הגדרת המטרה במונחי תוצר : התרשים מתאר כיצד יפעל הלומד ( בסוף כיתה < י לאחר שילמד כחמישים שיעורים בתוכנית לימודים שתוקדש לזיכרון . הלומד יקבל משימת זיכרון ( למשל , ללמוד שיר בעל פה או רשימת מילים ופירושיהן באנגלית , ( ויפעל לפי השלבים הבאים כמפורט בתרשים : 11 בשלב ראשון הוא יגדיר את ההחזר הרצוי בעזרת המלמד שנתן את המשימה . המידע הרלוונטי יענה על השאלות הבאות : א < האם ההחזר יהיה בשיטת ההיכר או ההיזכרות ? ב ) בעל פה או בכתב ? ג < בעוד כמה זמן יהיה המבחן ? ד ) כמה זמן יוקצב לו בשעת ההחזר ? ( זמן בתוך המבחן ) ה < האם ההחזר יידרש ממנו גם בטווח הארוך לאחר ההחזר הפורמלי ? ( טווח קצר או ארוך ) ו < האם הסדר חשוב ? ז < האם יינתן ציון , ואם כן , כיצד ישוקלל ? ח ) האם ההחזר חייב להיות מדויק או מעובד על ידי הלומד ? ( מקור או מעובד ) ט < האם ניתן לקבל רמזים מסייעים ? בשלב השני יארגן בוגר התוכנית את החומר תוך שילוב בין מאפייני המשימה למאפייני מאגר הזיכרון שלו ( אינטראקציה בי...  אל הספר
רמות