נספח 1: מילון למונחי שפת התודעה (קוגניציה)

נספח : 1 מילון למונחי שפת התודעה ( קוגניציה ) מילון המונחים הבא מתאר ומאפיין את המושגים העיקריים שהופיעו בספר . אלה מושגים שיש להשתמש בהם כדי להניע את גלגלי החינוך הקוגניטיבי . המילון אינו דומה למילונים המוכרים הנותנים הגדרה ממצה למושג . להפך , השתדלתי להימנע מהגדרות שהן עניין מסובך וקשה מאוד . הגדרות מהוות את שיאה וסיומה של התפתחות תיאורטית , ואנו רק בתחילת עיצובו של עולם התודעה . במקום הגדרות ניסיתי להסביר את המושג ולאפיינו בתכונות המהותיות שלו . לעתים קרובות המונחים שזורים זה בזה , וכדי להבין מונח אחד יש להשתמש במונחים אחרים . במקרים אלה ציינתי בסוגריים את ההקשרים . אוריינות העברת מסרים בכתיבה וקריאה . מכיוון שהאוריינות עניינה במידע שקשור הדוקות לתרבויות ולתחומים ייחודיים , מתקבלים סוגים שונים של אוריינות , כמו ; אוריינות תפקודית , אוריינות צבאית , אוריינות מחשבים , אוריינות משפטית ואוריינות מדעית אקדמית . אוצר מילים פסיבי ואקטיבי מילה היא רכיב בשפה המילולית , וכל מילה היא סכמה > ע"ע סכמה < במאגר הזיכרון . אוצר מילים פסיבי פירושו הבנתה של מילה בקריאה ושמיעה בלבד > ע"ע היכר , ( ואילו...  אל הספר
רמות