מקורות

מקורות אגוזי , מ' ופויירשטיין , ר' . ( 1987 ) התיאוריה של הלמידה המתווכת ומקומה בהכשרת מורים . דפים , . 35-6 , 6 איימס , ק , ' אי . ( 2001 ) מוטיבציה - מה מורים צריכים לדעת . חינוך החשיבה , , 20 . 44-33 איצקוביץ , ר , ' זיידנר , מ' וקלינגמן , א' . ( 1994 ) תגובות רגשיות של ילדים על מלחמת המפרץ . פסיכולוגיה , ד , . 181-170 אלוני , מ' . ( 1995 ) ההרצאה : מדריך לבנייה ולהצגה של נושא . תל אביב : צ'ריקובר . אריקסון , א' . ( 1987 ) זהות נעורים ומשבר . תל אביב : ספרית פועלים . בירנבוים , מ' . ( 1997 ) חלופות בהערכת הישגים . רמות : תל אביב . בירנבוים , מ' . ( 2000 ) הערכה מושכלת מתיאוריה למעשה . רמות : תל אביב . בן עמרם , ע' . ( 2000 ) אנלוגיות בנייה לעומת פתרון והשפעתן על העברה . עבודת גמר לתואר מוסמך . רמת גן : בית הספר לחינוך , אוניברסיטת בר אילן . בר אלי , מ' וטננבאום , ג' . ( 1992 ) היבטים קוגניטיביים בהכנה מנטלית לפעילות ספורטיבית : סקירת ספרות המחקר . פסיכולוגיה , ג , . 52-38 ברט , א' ושויצקי , צ' . ( 2000 ) צמתים בדרך : מודל לפתרון בעיות בכיתה . תל אביב : כליל , מכון מופ"ת . גודלר , ג ...  אל הספר
רמות