לומד עצמאי אחראי

לומד עצמאי אחראי ההבטחה החבויה בספר זה היא כי שימוש יעיל בו יאפשר להביא יותר לומדים להיות עצמאיים ואחראיים . היכולת להיות לומד עצמאי אחראי היא נרכשת , ויש לשקוד עליה ולפתחה לכל אורך מסלול חייו של האדם עקב השינויים החברתיים , הכלכליים והטכנולוגיים המהירים החלים בעולמנו . למידה עצמאית אמורה להפוך לאורח חיים המתפרש על כל פני תחומי ההתמודדות ( פרנסה , בריאות , משפחה ועוד . ( העמדה הבסיסית של החינוך הקוגניטיבי היא שהלומד רוצה ללמוד ומוכשר לכך מבחינה שכלית . הלומד הוא אדם רציונלי , וניתוח תודעתו מתוך עולמו שלו יראה כי שיקוליו הגיוניים . הלומד המצוי אינו מממש את פוטנציאל הסקרנות והלמידה משום שקשה לו ואין לו מספיק הצלחות מנקודת מבטו . יש לזהות את הקושי ולסייע לו לקבל יותר הצלחות במסגרת בית הספר . כמו כן חשוב למצוא את התחומים שבהם הוא מצליח ולחזק אותו בהם . יש להכין את הילד להצלחות של יום המחר ולא לתיקון טעויות שנעשו אתמול . נראה כי אפשר להגיע לחינוך קוגניטיבי באמצעות תוכנית לימודים יעילה שבה מורים מומחים לקוגניציה , ביחד עם מורים המומחים למקצועם , ישתמשו בתוכניות לימודים משותפות שמטרתן המרכזי...  אל הספר
רמות