שיעורי־בית

שיעורי בית • יש לחלוק עם הלומדים ועם הוריהם את מטרות שיעורי הבית ואת ההנמקה להן ( להרחבה עיינו . ( Patton et alM 2001 כאשר שיעורי הבית מהווים דרישות קדם לשיעור ( תרגול או הכנה לשיעור ) חייבים המורים לבדוק אותם לפני הלמידה , לתקן ולהציג משוב ללומדים . כאשר הם מהווים מטרה בפני עצמה ( פרויקט העשרה ) אפשר לבודקם בזמנים הנוחים יותר למורה ( איסוף מחברות בפרקי זמן שונים . ( יש להתאים את שיעורי הבית לרמת הקושי של הלומדים . מכיוון שהמורה אינו נוכח בעת הביצוע , עליו לבקש מהלומדים משוב על רמת הקושי ועל כמות הזמן שהם השקיעו בביצוע שיעורי הבית . אין להפוך את שיעורי הבית לעונש , מכיוון שהם חלק ממכלול הלמידה . שאם לא כן עלול כל תהליך הלמידה להיות קשור בסבל ועונש במקום בהנאה וחוויה . ההורים צריכים ליצור לילד סביבה נוחה לשיעורי הבית , ולשלב את השיעורים בסדר היום הקבוע של הילד לצד ארוחות , רחצה ושינה . את איכות הכנת השיעורים יבדוק המורה , ואם התלמיד מתקשה בשיעורים , המורה צריך לדעת זאת .  אל הספר
רמות