תרגול

תרגול התרגול ייעשה לאחר שנוצרה ההבנה . אין כמעט דרכי קיצור , חייבים להשלים עם השעמום הכרוך בתרגול , ולכן יש לחלקו ליחידות קטנות . הגדרת גודלה של יחידה "קטנה" תלויה בזוכר עצמו שצריך להגדיר לעצמו את גודל היחידה בהתאם לניסיונו וליכולתו "לעכל" גודל זה . יש חשיבות לרענן את החומר המתורגל . יכולת של מאה אחוז זכירה אינה מבטיחה שהחומר יוסיף לשהות במאגר הזיכרון . לאחר פרק זמן שוכח האדם חלק מן החומר , ושוב עליו להגיע לשלם . כך , למעשה , עליו להרחיק מן הזכירה בהדרגה את רווח הזמן , ולשוב ולתרגל . רענון הזכירה מבטיח זכירה לטווח ארוך מאוד . יש לפעול על החומר המתורגל . במושג "פעלתנות" אין הכוונה שהלומד עסוק בלמידה בדרך של פעילות פיזית ( ניסוי במעבדה ) דווקא , אלא הכוונה לפעלתנות במובנה הרחב של המילה , כאשר הלומד פעיל במרב הערוצים ואינו מקבל הכול מן המוכן לפי הסכמות של המלמד . יש לדאוג שהתנאים בהם נעשה התרגול יהיו דומים במידת האפשר לתנאים בהם ייעשה האחזור ( שליפה . ( תרגול רב לפני מצב לחץ מבטיח ביצוע נאות במצב לחץ ( חרדת בחינות . ( בשלב "הטיפוס" בלמידה רצוי לרכז את הזמן , ואילו בתרגול , שינון והפנמה יש...  אל הספר
רמות