חופש, משמעת וגבולות

חופש , משמעת וגבולות • יש ליידע את התלמידים על הקונפליקטים הצפויים בין מערכת הגבלות לבין רגשותיהם וצורכיהם . בעוד שלגיטימי להרגיש ולצרוך דברים שונים , אין זה לגיטימי להתנהג באופנים רבים . יש לפתור את בעיות המשמעת בעזרת הנמקת הגבולות , כבוד הדדי והיגיון בריא . שיתוף הלומדים בהגדרת בעיות , בחיפוש פתרונות עבורן ובאחריות לביצוע . יש לחבר ביחד עם הלומדים את החוקים הבסיסיים לפעילות בכיתה , מכיוון שקשה יותר להפר חוקים שאדם בעצמו עזר לקבוע . חשוב לצמצם את מספר החוקים המנוסחים על דרך השלילה " ) לא תעשה ( " ולהגדיל את מספר החוקים המנחים את הלומד מה כן לעשות . ההתנהגות הרצויה ביותר היא זו המציעה אסטרטגיות לפתרון בעיות ויישומן .  אל הספר
רמות