שפה קוגניטיבית והנמקות

שפה קוגניטיבית והנמקות • קבוצת הלמידה ( מלמדים ולומדים ) אמורה להשתמש בשפה קוגניטיבית אשר בה "מככבות" מילים כמו : רפלקציה , מטה קוגניציה , קשב , מאגר הזיכרון , זיכרון עבודה , דדוקציה ואינדוקציה , אנליזה וסינתזה . הלומדים והמלמדים מסבירים ומנמקים את פעולותיהם ומחשבותיהם ( " טעיתי כי לא הקשבתי היטב לשאלה . ( " לתעד את תהליכי הלמידה וההוראה ולהפיק מהם מסקנות ולקחים ( רפלקציה . ( להקפיד על הקשבה לזולת בעזרת חזרה וארגון נכון של דברי המלמד או החבר בקבוצה .  אל הספר
רמות