מניעת אימפולסיביות

מניעת אימפולסיביות • על המורה לבקש מהלומדים לכתוב תשובות לשאלה לפני שהוא פונה לאחד מהם . עליו להציע להם להתייעץ עם חבריהם לקבוצה או לשולחן , קודם מתן התשובה . על המורה להמתין עד אשר יצביעו בין מחצית הכיתה לשלושת רבעיה . עליו לומר ללומדים כי בכוונתו לשאול את כולם , גם את הלא מצביעים .  אל הספר
רמות