מבחנים

מבחנים • המטרה המרכזית של מבחנים מלמדים היא משוב שהוא ראי למטרות . זאת כדי לאפשר לכולם הפקת לקחים לשלבי הלמידה וההוראה הבאים . השימוש במבחנים מלמדים מותנה בשימוש צודק והוגן לצורך מתן מידע לתלמיד ולא כעונש , בשימוש לצורך בדיקת שליטה והשגת מטרות ולא לצורך השוואה עם הזולת , בראיית הציונים כעדות למאמץ והשקעה ולא לצורך הוכחות ליכולת שכלית . על המורה להבהיר לתלמידים לפני הבחינה את מטרות הבחינה , סוג השאלות שיישאלו ושיטת הניקוד . • שקלול הנקודות בבחינה חייב להיות תואם את חשיבות המטרות . מטרות חשובות תקבלנה שקלול גבוה , ובהעדר עדיפויות יקבלו כל השאלות את אותו שקלול . על המורה להרבות בהערות כתובות בתוך המבחן , בהן יצביע על התשובות הנכונות ובעיקר יסביר את הורדת הנקודות . לאחר הבחינה ישב המורה עם התלמידים שלא השיגו את המטרות וייתן להם משוב על מצבם . בשיחה כזו אפשר ללמוד רבות על דרכי החשיבה והלמידה של התלמידים ולסייע להם להשיג את המטרות במבחן חוזר או במבחן הבא . רצוי מאוד להפיץ בין התלמידים מבחן שלם השווה את מלוא הנקודות , כך שהתלמיד יוכל להשוות ולהפיק לקחים בכוחות עצמו . חשוב ללמד אסטרטגיות להכנה...  אל הספר
רמות