דרכי הוראה

דרכי הוראה • ליצור דרכי הוראה שונות , לנמקן ולשתף את הלומדים בנימוקים לבחירת דרך ההוראה . לספק ללומד משוב ( מידע מדויק ) על תהליכי הלמידה ותוצריה . המשוב יענה על שלוש שאלות עיקריות : ( 1 מה מהדברים שנעשו היה יעיל ונכון ויש להמשיך ולעשותו . ( 2 מהם הדברים אשר נעשו בצורה גרועה ולכן יש להפסיקם או לשנותם . ( 3 מה צריך לעשות בפעם הבאה במקום הדברים שצריך להפסיק ו / או לשנות . • ארגון גמיש של הכיתה בהתאם למטרות וללומדים . בעיקרון , כיתה יכולה להתארגן במצבים הנעים על פני רצף : מארגון כל הכיתה לקבוצה אחת ( הוראה פרונטלית , ( דרך עבודה בקבוצות ( 6-5 ) ועד לימוד יחידני . משימוש בלוח וגיר ועד שימוש בטכנולוגיות מתמקדות , משהות בבית הםפר ועד סיורים קצרים וארוכים . כל אלה הם היבטים ארגוניים שיש לצקת לתוכם תכנים שונים .  אל הספר
רמות