מטרות

מטרות • להתמקד במעט מטרות ולהפעיל עליהן מסה קריטית של זמן . לחפש מטרות קוגניטיביות ( השוואה , אנלוגיה , אינדוקציה ודדוקציה ) בתוך התכנים הקיימים ולהשקיע זמן בהוראתן . לקבוע "העברה חיובית" כמטרה מרכזית בהוראה . להחליט מה צריך לעבור מאיזה תחום ולאיזה תחום ולהשקיע זמן בהשגת מטרת ההעברה .  אל הספר
רמות