פרק 21: מסקנות מעשיות לחינוך קוגניטיבי

פרק : 21 מסקנות מעשיות לחינוך קוגניטיבי הלומד על מנת ללמד מספיקץ בידו ללמוד וללמד , והלומד על מנת לעשות מספיקץ כידו ללמוד וללמד , לשמור ולעשות . אבות ד , ה לאורך פרקי הספר מפוזרות מסקנות מעשיות ( לקחים ) בתחומים שונים . המסקנות שזורות בתוך רעיונות תיאורטיים , והפיזור הרחב שלהן עלול להוריד את פוטנציאל היישום . בנוסף , הקורא עלול לחשוב כי המסקנות הן בבחינת "הכול או לא כלום , " וקיימת סכנה כי דברים חשובים לא יגיעו ללומד ולא ישפרו את תהליכי למידתו . כדי להעלות את סיכויי היישום והשימוש של הרעיונות המובאים בספר , ריכזתי את המסקנות המעשיות בשתי קבוצות : אלה הניתנות ליישום בטווח הקצר ובמעט מאמץ יחסית , לעומת אלה שיש להשקיע בהן ושיישומן יתאפשר רק בטווח הרחוק .  אל הספר
רמות