חלק שמיני: מסקנות וסיכום

חלק שמיני : מסקנות וסיכום who holds it in his hands and at whom Education is a weapon , whose effect depends on . it is aimed Joseph Stalin pVnn השמיני והאחרון של הספר נועד לסכם את הדברים העיקריים הנגזרים מתוך הרעיונות הרבים הפזורים לאורך הספר . עקב פשטות הארגון לא ראיתי צורך להציג תרשים לארגון גרפי כפי שנעשה בחלקי הספר האחרים . מכל מקום , החלק השמיני בנוי משני פרקים . בפרק 21 מוצגות המסקנות המעשיות לטווח הקצר ולטווח הארוך . בפרק 22 מוצג הסיכום הכולל לספר .  אל הספר
רמות