חינוך קוגניטיבי עשוי לשפר מערכת ערכים אבל אינו מבטיח אותה

חינוך קוגניטיבי עשוי לשפר מערכת ערכים אבל אינו מבטיח אותה לאחר שבחנו את מערכת הערכים אפשר לבחון את הקשר בינה לבין המערכת הקוגניטיבית של הפרט . בניסוח כללי מאוד אפשר לטעון כי מערכת קוגניטיבית יעילה ( מורכבות קוגניטיבית ) עשויה לשפר את מערכת הערכים של האדם עקב הסיבות הבאות : • מורכבות קוגניטיבית תאפשר זיהוי נכון של הערך והנמקתו בתוך ההקשר הנכון . מורכבות קוגניטיבית תאפשר בנייה של מדרג ערכים בעת קונפליקט , כולל יכולת לנמק את סדרי העדיפות . מורכבות קוגניטיבית תאפשר להבין את היחסיות והשונות של תפיסות ערכיות שונות הנמצאות בקונפליקט . מורכבות קוגניטיבית תאפשר להיכנס לנעלי הזולת ולהבין את עולם הערכים שלו מנקודת מבטו , ובכך להוריד התלהמות וקנאות ולהעלות פשרנות , ויתור ואסרטיביות . • בוגר התוכנית הקוגניטיבית יפעיל את המערכת הערכית גם על עצמו : בהאזנה לעצמי שלו , בהבנת צדדים שונים ברגשותיו והתנהגויותיו , בשמירה על " מערכות פתוחות" הבודקות עצמן תדיר , בהבחנה והשוואה מהיבטים רבים , מנוגדים ורב ממדיים של תופעות ובעיות , במיון וארגון יחידות מידע רבות ומגוונות על עצמו , בביצוע נכון של היסקים שונים על ...  אל הספר
רמות