חינוך קוגניטיבי כתומך בחינוך לערכים

חינוך קוגניטיבי כתומך בחינוך לערכים לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה . משלי פרק א , פסוק ב אחד היתרונות הגדולים של החינוך הקוגניטיבי הוא ביכולתו לתת תמיכה לחינוך לערכים . למושג "ערך" הגדרות רבות , ( Ball-Rokeach & Loges , 1994 ) ולצרכינו נאמץ את ההגדרה הרואה בערכים סוגי תוכן המביאים אותנו להעדיף מעשה אחד על פני מעשה אחר , או מהלך פעולה אחד על פני מהלך פעולה אחר ( להבחנות דקות בין אתיקה , מוסר וערכים עיינו אצל . ( Hopkins , 1997 הערכים הם עקרונות יציבים ומנומקים לפיהם אנו מנהלים ושופטים את חיינו , ויש בהם חשיבות רבה בעולמנו הרוחני והמעשי . אלה הם אידיאלים , אמונות מתמידות כי התנהגות ( או מטרה ) מסוימת עדיפה מבחינה אישית או חברתית על התנהגות > או מטרה ) המנוגדת לה ( להרחבה עיינו כהן , דור וכץ , . ( 1996 קיימים סיווגים רבים ושונים לערכים , כמו : ערכים מוחלטים לעומת יחסיים ; אינסטרומנטליים לעומת טרמינליים ; אמצעים להשגת יעדים לעומת יעדים סופיים . מעבר להבחנות ולסיווגים חשוב לציין כי בתוך "סל הערכים" יש חשיבות ליצירת מערכת המדרגת את הערכים . כך , למשל , מעמידה היהדות בראש הסולם את שלושת הערכ...  אל הספר
רמות