פיתוח האינטליגנציה הרגשית

פיתוח האינטליגנציה הרגשית חינוך קוגניטיבי יעיל ישפיע על האינטליגנציה הרגשית ( גילמן , , < 1997 על אינטליגנציה רוחנית ( זהר ומרשל , , ( 2001 בין אישית ותוך אישית ( גרדנר , . ( 1993 לבעלי אינטליגנציות אלה מספר מאפיינים אשר מותנים במורכבות הקוגניציה , כמו : ידיעת רגשות עצמיים ; ההכרה בהרגשה בעת שהיא מתרחשת ; ניטור וניהול רגשות עצמיים ; יציאה מוצלחת ממשברים אישיים ; הפקה של הנעה עצמית וגיוסה עם הרגשות למען מטרה חשובה ; שליטה בדחפים ודחיית סיפוקים ; ויסות מצבי רוח ומניעת שליטת הרגש על השכל בעת קבלת החלטות ; התנסות באמפתיה ; תחושת תקווה אצל האדם עצמו ואצל אחרים ; טיפול יעיל במערכות יחסים ; ההבנה מה מניע אחרים וכיצד הם פועלים ; הבחנה במצבי רוח ובהנעות של אחרים ותגובה יעילה לכך ; מנהיגות ; חברות וידידות ושמירה עליהן ; יכולת לפתור סכסוכים בין אישיים ולפשר בין מסוכסכים ; יצירת תמונה פנימית המתאימה לתמונה חיצונית ויכולת להשתמש בה ; נגישות גבוהה לרגשות עצמיים והבחנה יעילה ביניהם . חינוך קוגניטיבי יוביל ללומד עצמאי אחראי , היודע לשאול ומבצע חקירה מדעית הכוללת איסוף עובדות , מיונן , ארגונן , הוצאת מ...  אל הספר
רמות