הורדת חרדה והעלאת השליטה

הורדת חרדה והעלאת השליטה בפרק 6 ( עמוד ( 110 פירטנו כיצד יוביל החינוך הקוגניטיבי לידי מורכבות גבוהה אשר תתבטא בייצוג "העצמי" במונחי מספר גבוה יותר של היבטים באמצעות הבחנות רבות . עקב כך נמצא כי מורכבות קוגניטיבית היא אחד הגורמים המסייע בשליטה על חרדה ( איצקוביץ , זיידנר וקלינגמן , . ( 1994 חשוב לזכור כי החרדה והבורות הן המקורות העיקריים לדעות קדומות , לגזענות ולאכזריות . כיבוש החרדה ונטרולה נשען בעיקר על מורכבות קוגניטיבית . בכיוון ההפוך נמצא כי עוררות רגשית מפחיתה את המורכבות הקוגניטיבית ומתבטאת בהערכות קוטביות על אישים ומצבים חברתיים . ( Paulhus & Lim , 1994 ) חוקרים אחרים ( Diel et al ., 1996 ) מצאו כי מבוגרים משתמשים בשילוב של אסטרטגיות התמודדות והגנה המצביעות על שליטה טובה יותר באימפולסים ונטייה להעריך בצורה חיובית מצבי קונפליקט . ואילו מתבגרים וצעירים משתמשים באסטרטגיות תוקפניות ובלתי מובחנות ( מורכבות קוגניטיבית נמוכה . ( נבדקים עם מורכבות עצמית גבוהה יותר נטו פחות לדיכאון , תפסו בצורה קלה יותר מתח , סימפטומים גופניים הקשורים במחלה ותוצאות של מתח גבוה . ( Linville , 1987 )  אל הספר
רמות