פרק 20: חינוך קוגניטיבי כתומך ברגשות ובערכים

פרק : 20 חינוך קוגניטיבי כתומך ברגשות ובערכים seems rather to make man a more clever devil . Education without values , as useful as it is , CS . Lewis כחלק מהמבט לעתיד יש לזכור כי החינוך הקוגניטיבי אינו מתמודד ישירות עם שני תחומים עיקריים : רגשות וערכים . בהמשך נראה כי לשני תחומים אלה יש קשרים מורכבים עם החינוך הקוגניטיבי , ויש לקוות כי בעתיד הם ייכנסו באופן טבעי "תחת כנפי" החינוך הקוגניטיבי .  אל הספר
רמות