קהילה לומדת וסביבת למידה הדורשת למידה עצמאית

קהילה לומדת וסביבת למידה הדורשת למידה עצמאית החינוך הקוגניטיבי מכיל בתוכו את היסודות העיקריים של קהילה לומדת . במונח " קהילה לומדת" הכוונה לשבירת הגבולות בין בית הספר וארבעת הקירות של כל כיתה , כדי לפתח לומדים עצמאיים מעבר למסגרת הפורמלית . בית הספר נתפס כמצב מעבדה כאשר הלומדים כלואים בין קירות , והמרחק בין הנלמד לבין החיים גדול מאוד . לכן יש חשיבות לצמצם את המרחק בין בית הספר לבין המציאות , על ידי יציאת הלומדים מכותלי בית הספר לעבר קהילה לומדת עם סביבה עשירה בחוויות ובמשמעות לחיים אשר בה יתרחשו פעולות למידה משמעותיות ומעניינות . במובן זה קהילה לומדת תכיל בתוכה את כל היסודות של הקהילה : בית ספר , מתנ"ס , משפחה , מכללה או אוניברסיטה , אינטגרציה של שירותים , בנקים , חנויות ובתי חרושת , מפעלים , תעשיות ועוד . בסביבת הלמידה הרצויה חייבים להיות מרכיבים של למידה עצמאית ( ללמוד כיצד ללמוד . ( אחד המאפיינים המרכזיים של סביבה כזו הוא ההטרוגניות הרבה במצבים , בדרישות ובחברה . הטרוגניות זו חושפת את הפרט לטווח רחב של שאיפות , והקושי להתמודד יביא להשתנות . סביבה כזו יוצרת אצל הילד צרכים שונים אשר ל...  אל הספר
רמות