בחירת בית־ספר על־ידי הורים ותלמידים

בחירת בית ספר על ידי הורים ותלמידים אפיון מרכזי לבית ספר קוגניטיבי הוא האפשרות שבחירתו תיעשה על ידי ההורים והלומדים באופן מנומק ומושכל . לבחירה כזו מספר יתרונות ( להרחבה עיינו קניאל , : ( 1994 • תיווצר שותפות בין בית הספר , ההורים והלומדים בהשגת המטרות , כתוצאה מתיאום ציפיות ו"חוזה" ברור . בית הספר יבהיר להורים כי בעזרתם ניתן להשיג יותר מטרות והתחייבות דיפרנציאלית לקבוצות או ליחידים . הלומד הבוחר יתרגל עצמו בתהליך הבחירה כמו מבוגר , וזו הכנה מצוינת לחיים בעתיד . רגשות חיוביים ומתן אחריות ישפיעו על רמת ההנעה וההישגים . התברר כי אצל תלמידי תיכון שקיבלו זכות בחירה לגבי בית הספר ותוכניות הלימודים , עלתה רמת השאיפה , עלתה שביעות הרצון ועלו ההישגים . ( 1990 Natan & Jennings , ) בחירת בתי ספר על ידי הורים ולומדים תיצור תנאים אשר יעודדו בתי ספר להתייעל ולהתמחות בתחומים ייחודיים התואמים צרכים של קבוצות שונות באוכלוסייה . טופלר ( 1992 ) קובע כי באותה מידה ששונות גנטית מבטיחה את הישרדותו של הגזע , כך שונות חינוכית מעלה את הסיכוי להישרדות של חברות וקבוצות בתוכה . הדגש על פלורליזם ודמוקרטיה מותנה ב...  אל הספר
רמות