לומדים ומלמדים

לומדים ומלמדים חינוך קוגניטיבי משמעותו שיתוף הלומדים בכל התהליך , מהגדרת המטרות דרך הנמקתן , תכנון הלימודים , ביצוע התוכנית ועד קבלת משוב , כל זאת בהתייחס לרמת ההתפתחות של התלמידים . חשוב לתת לנוער אחריות רבה יותר על ידי צירופם לקבלת ההחלטות בבית הספר ( מועצת תלמידים . ( את פירות השיתוף ראינו גם בפרק על המשמעת . מכיוון שהמטרות הקוגניטיביות חוצות תחומים שונים , יש חשיבות רבה לתיאום בין צוות המורים ביחס למטרות ולדרכים . המורים אמורים להחזיק תוכנית משותפת בה מוגדר חלקו של כל אחד מהם והזמן בו הוא יפעל ( כמו תוכנית לבניית בית . ( מטרה זו מחייבת עבודת צוות רבה לצורך הבנה הדדית ותיאום העבודה .  אל הספר
רמות