ספרייה, מאגרים ממוחשבים וטכנולוגיות מתקדמות

ספרייה , מאגרים ממוחשבים וטכנולוגיות מתקדמות בפרק על המשימות ראינו כי יש להרבות בפרויקטים , נושאים אישיים ולמידת חקר , בלמידה עצמאית יחידנית או קבוצתית . לצורך זה יש לספק ללומדים ספרייה רצינית ומחשבים המחוברים לכל מאגרי המידע האפשריים . המחשבים אינם מיועדים לשמש רק במעבדי תמלילים , אלא יש בהם קשת רחבה של פעילויות , מאינטרנט ועד שיחות ועידה ולמידה מרחוק . ( Mason , 1993 ) הרעיון המרכזי הוא לשלב את המחשב ויתרונותיו כחלק מתוך תוכנית מערכתית כוללת שיעדה המרכזי הוא למידה עצמאית .  אל הספר
רמות