מסת זמן קריטית למטרות בכיתות קטנות

מסת זמן קריטית למטרות בכיתות קטנות כמות המטרות ( המקצועות ) ופריסתן על פני כל השנה ( שעתיים בשבוע ) מקשות על למידה יעילה והעמקה באמצעות פרויקטים של חקר ויצירה . בית הספר הקוגניטיבי צריך להעדיף מעט מטרות ומסה קריטית של זמן להשגתן . כמו כן יש להגמיש את זמן השיעורים ( צעדים ) ולאפשר יחידות לימוד באורך שונה המותאם למטרות , לדרכים , לרמת הלומדים ולהנעתם . ריכוז הזמן למעט מטרות יהיה יעיל ביותר בכיתות קטנות בנות כעשרים לומדים . בכיתה כזו יהיה למלמד זמן רב יותר להנחיה והדרכה אישית ולהעמקה של מטרות חשיבה . מחקרים רבים וניסיון מצטבר מראים כי למידה יעילה מאוד מתרחשת במצבי חונכות בהם החונך הוא מומחה לתחום מסוים ומעניק ללומד ידע ומומחיות בתחום שלו .  אל הספר
רמות