מקצוע חדש: "תודעתו וגופו של האדם"

מקצוע חדש : "תודעתו וגופו של האדם" חלק מהמורים השומעים את הרצאותי טוענים כי ממילא הם עוסקים בחינוך קוגניטיבי ומאמנים לחשיבה . טענתי היא כי בתוכנית הלימודים כיום החשיבה מוטמעת במקצועות אחרים , "נבלעת" בתוך הסכמות הקיימות אי שם במאגרי הזיכרון . עקב כך אין לה סיכוי להישלף ולהיות מאוחזרת בזמן ובמקום המתאימים , וליצור העברה . כדי להצליח ולהשיג מטרות הקשורות באדם יש להכיר בכך שחייבים להעמיד במרכז את התודעה האנושית ואת מערכות הגוף הפיזיולוגיות , ולייחד להן מקצוע עצמאי , ולא להיות "טרמפיסטים" במקצועות אחרים . יש מספיק מידע על האדם כדי להפוך זאת לדיסציפלינה כמו יתר הדיסציפלינות שעליהן בנויות תוכניות הלימודים . מקצועות בית הספר מהווים דיסציפלינות מוכרות המופיעות כמקצוע אוניברסיטאי עם מתודולוגיה מדעית , שפה וידע מצטבר המוכר על ידי הקהילייה המדעית . מהדיסציפלינה נגזרים התכנים המדעיים הרלוונטיים להוראה . מומחי המתודיקה של המקצוע הופכים את הידע המדעי לידע פדגוגי דידקטי , ומכשירים מורים ובונים תוכניות לימודים בהתאם לכך . מכיוון שלתחום הקוגניציה יש אפיונים של דיסציפלינה , הגיע הזמן שכל מה שנעשה בדיסצי...  אל הספר
רמות