עקרונות לביצוע השינוי

עקרונות לביצוע השינוי ארגון אינו סך כל הפרטים שבתוכו , ולכן קשה לקחת אדם יחיד ולהכפיל אותו במאה כדי לקבל את מרכיבי הארגון של מפעל עם מאה עובדים . אולם אפשר למתוח מספר קווי דמיון בין היחיד המשתנה ( לומד , ( לבין הארגון האמור ללמוד ולהשתנות . יש להבין כי כמו אצל הפרט כך בארגון - השינוי הוא תוצאה של לחץ , וברוב המקרים הוא כורח קיומי . הספרות המדעית והפופולרית על דרכים ומרכיבים של שינוי אפקטיבי בארגונים היא רבה ומקיפה . נושא זה אינו נמצא במעגל ההתייחסות של מטרות הספר ונושאיו , אולם פטור בלא כלום אי אפשר , ולכן נציג מעט הארות הקשורות לחינוך הקוגניטיבי ( להרחבה עיינו אצל פוקס , ; 1995 פוקס , . ( 1998 השינוי יכול להתחולל עקב גורמים חיצוניים בלתי נשלטים כמו מצוקה כספית ומצוקה של כוח אדם . השינוי יכול להתחולל בעקבות יוזמה הרואה בשינוי התפתחות וצמיחה של הארגון , חלק מהתפתחות טבעית של היחיד והארגון . למרות הרצון לשינוי וההכנות הרבות לכך , יחידים וגופים מגלים התנגדות לשינוי , ולמרות מאמצים רבים המושקעים על ידי היחיד והארגון , לא נראה כלל שינוי על פני השטח . להלן מספר גורמים להתנגדות לשינוי : השינו...  אל הספר
רמות