פרק 19: בית־הספר הקוגניטיבי: עקרונות לשינוי ואפיונים

פרק : 19 בית הספר הקוגניטיבי : עקרונות לשינוי ואפיונים לימוד בלי מחשבה הוא בזבוז מאמץ , מחשבה בלי לימוד היא סכנה . קונפוציוס כדי להכיל את המטרות והדרכים של החינוך הקוגניטיבי יש צורך לבצע מספר שינויים ארגוניים בבית הספר . נשרטט בקווים כלליים את העקרונות לשינוי ואת אפיוני בית הספר הקוגניטיבי לאחר שהשינוי יתבצע .  אל הספר
רמות