חובות והערכת קורסים בהתאם למטרות ולהנמקתן

חובות והערכת קורסים בהתאם למטרות ולהנמקתן את ההמלצות העיקריות של החינוך הקוגניטיבי נמקד במבנה הקורסים להכשרת המורים . המקור המרכזי לבחינת הקורס הוא הסילבוס המתאר את תוכנית העבודה של המרצה ומהווה מעין "חוזה" בין הלומדים למלמד . הסילבוס , שהוא למעשה התוכנית השלמה והמאורגנת , חייב להיות מול עיני הלומדים מרגע תחילת הקורס . חובות פרחי ההוראה צריכות להיות קשורות היטב למטרות הקורסים ולהנמקתן . אם מטרת הקורס היא שליטה על ידע וההנמקה היא לצורך יישום בשטח , הרי המבחן ישקף רק את השליטה באמצעות זכירה . אם הידע הזה חייב להיות בעתיד ( כמורה עצמאי ) זמין מיידית ( צריך להביא הנמקה , ( אזי חייבת הבחינה להתקיים ללא ספרים ומחברות . אולם אם הידע לא חייב להיות זמין והמורה יוכל להגיע אליו מאוחר יותר , הבחינה תיערך עם מחברות וספרים . יש לבדוק את מטרות הקורס ואת ההנמקה להן . המטרות חייבות להיות משמעותיות , כלומר : בעלות חשיבות , השפעה וערך מעשי , ומובילות למטרה כדאית . ההנמקה מקשרת בין מטרות התוכנית ( בהתמחות או בחינוך ) לבין הקורס הספציפי , באופן שמאפשר לראות את הקורס בתוך השלם . כחלק מהצגת התמונה הכוללת מסב...  אל הספר
רמות