חקר מקרים

חקר מקרים השלם הרצוי ביותר הוא זה המתבסס על חקר מקרים וניתוח אירועים מהמציאות של המורים . אירועים אלה אשר נכתבו להכשרת מורים , ( Shulman , 1992 ) אמורים להישען על ניסיון מצטבר ולהיות מוצגים בתוך הקשר טבעי ואישי של הלומדים . האירועים יכולים להיות צפויים ( קושי חזוי בתכנון שיעור ) או בעיות שלא נחזו בתכנון , כמו : בעיות משמעת , מנהיגות שלילית ומצוקות אישיות של המורה . בחירת האירועים ובנייתם צריכה להיעשות במקצועיות ובזהירות . לאירוע צריך להיות נופך דרמטי עם עלילה וסיום מעניין . כל סיפור צריך להיות מעוגן בתוך בעיה ייחודית וספציפית ובתוך זמן ומקום . חשוב שהאירוע יחשוף תהליכי חשיבה , טעויות , תסכולים , כוונות שונות בתוך הקשר סביבתי ברור ( להרחבה עיינו בחלון "חקר מקרים בהכשרת מורים . ( " לחקר מקרים יש מספר יתרונות : • ניתוח ביקורתי של בעיות , הדגשת תהליכים קוגניטיביים ( רפלקציה ומטה קוגניציה ) בפתרון הבעיות וההחלטות ; Comm et al ., 2000 ) ברט ושויצקי , . < 2000 ניתוח מקרים מאפשר לעצב השקפות חינוכיות ולבחון אותן וכן לחשוף הנחות עבודה המאפשרות המשך בדיקה במקרים נוספים . ביצוע הדמיה יעילה למצבי ...  אל הספר
רמות