הדמיה מקסימלית של מצב ההוראה

הדמיה מקסימלית של מצב ההוראה כמו בכל הכשרה יש חשיבות ליצור מרחק קטן ככל האפשר בין האימון לבין המציאות שאליה מכינים את המורה . הלמידה וההוראה העצמאית יתבטאו בהכשרת פרח ההוראה בצורה אינטגרטיבית על "מולקולת ההוראה" הקטנה ביותר בתחום ההתמחות . מולקולת ההוראה מכילה את רצף הפעולות של מעגל הלמידה : הגדרת מטרות והנמקתן ; תכנון הביצוע ; הערכת הביצוע והפקת לקחים לצורך תיקון התהליך . ההנחה היא כי מולקולה כזו מכילה בתוכה את רוב המרכיבים של מעשה ההוראה , כך שעל ידי הכשרה נכונה יוכל המורה לעשות העברה חיובית לתחומים אחרים . ממולקולה זו יש לעלות בצורה הדרגתית וספירלית לעבר יחידות הוראה מורכבות יותר . קורסים ועבודה מעשית אמורים לדמות במידה מקסימלית את מעשה ההוראה . לכן חשוב ליצור שילוב של כל התחומים ( כולל הוראת מקצועות אחרים ) לכדי שלם אחד המתבטא בהעברה וגישור בין שלושה מעגלים : מעגל ההכשרה להוראה , מעגל ההוראה בבית הספר ומעגל החיים . כלי יעיל מאוד לשיפור רמת ההוראה ושפת הגוף אצל מורים ( וגם אצל אחרים ) הוא "הוראה זוטא . " פרח ההוראה מעביר שיעור מצולם בווידאו בפני חבריו או בכיתה רגילה . ניתן לנתח את ה...  אל הספר
רמות