חוקר

חוקר המורה הקוגניטיבי הוא מורה חוקר השואל שאלות ומבצע חקירה מדעית הכוללת איסוף עובדות , מיונן , ארגונן , הוצאת מסקנות והעמדתן במבחן . יכולת החקירה מהווה מרכיב מרכזי בלמידה העצמאית ומותנית ביצירת סביבה חוקרת המעודדת סקרנות , העדר חשש לשאול שאלות והצדקה לספק ולהתלבטות . המורה אמור להיות המדען של עצמו , ובאמצעות מתודה מחקרית לבצע תהליכים יעילים של קבלת החלטות תוך שימוש ברפלקציה .  אל הספר
רמות