מומחים לקוגניציה בעלי מורכבות קוגניטיבית

יכולת המלמד ללמידה עצמאית תגרום לכך שגם תלמידיו יהיו בעלי כושר למידה עצמית . משמעות הסימטריות בחינוך הקוגניטיבי היא שהמורה והתלמיד מוצבים בפני בעיות דומות , רק שבתחומים שונים וברמות שונות . אם נעבור על רשימת המטרות של החינוך הקוגניטיבי בתחום הלומד העצמאי , כמו למשל : הפעלה ושליטה על ההנעה ( פרק , ( 4 שליטה בשפה ותקשורת ( פרק , ( 5 מורכבות קוגניטיבית גבוהה ( פרק , < 6 נראה כי מטרות אלה חשובות למורה ולתלמיד באותה מידה אלא שבתחומים שונים . כך , למשל , המורה מתכנן את תהליך ההוראה , ואילו התלמיד מתכנן את תהליך הלמידה שלו . שניהם צריכים רפלקציה ומטה קוגניציה וניהול נכון של זמן ומשאבים . התוספת החשובה למורה היא בקיאות ותרגול רב יותר באותן מטרות שנמנו בכל הספר . מתוך המטרות של הלומד העצמאי נבחרו מספר תחומים להדגשת יתר שבהם נתמקד להלן . מומחים לקוגניציה בעלי מורכבות קוגניטיבית חשוב להכשיר מורים שהם מומחים לקוגניציה בדיוק כמו מומחים לאוריינות ולמתמטיקה . מומחים אלה ידעו להפיק רכיבים קוגניטיביים בתכנים ובמקצועות שונים ובכך לסייע למורה לתכנן את הוראתו תוך התחשבות ברכיבים הקוגניטיביים של תלמידיו . ...  אל הספר
רמות