לומד עצמאי

לומד עצמאי פרח ההוראה יוכשר להיות לומד עצמאי השומר על רמה מקצועית גבוהה גם לאחר סיום הלימודים ולאורך כל שנות ההוראה . הלמידה העצמאית היא אחותה התאומה של האחריות על הלמידה , השינוי והצמיחה . לומד עצמאי יעיל מסוגל להתאים את אופן למידתו ואת אסטרטגיות החשיבה והעבודה לקצב ההשתנות המהיר הקיים מסביבו .  אל הספר
רמות