סימטריות במטרות ודרכים: אותן מטרות רק ברמות תרגול ובקיאות גבוהות יותר

סימטריות במטרות ודרכים : אותן מטרות רק ברמות תרגול ובקיאות גבוהות יותר קיימת התאמה בין תוכנית הלימודים בה מתבשרים להוראה לבין התוכנית אותה יפעילו המלמדים על לומדיהם לאחר סיום ההכשרה . כלומר , היחס בין מורי המורים לפרחי ההוראה אמור להוות דגם ליחס שיתבטא בין פרח ההוראה לתלמידיו לאחר שיסיים את לימודיו . יוצא אפוא כי בזמן שמלמדים כיצד לחנך ולהורות , מדגימים מורי המורים , לטוב ולרע , כיצד על המורים ללמד את תלמידיהם . ידוע מניסיון וממחקרים כי מורי המורים מהווים דגם לחיקוי , ולכן יש להציג בהכשרת המורים דגם חיובי לחיקוי כדי שניתן יהיה ליישם זאת להוראה . המשמעות היא שהמורים חייבים לקבל את ההכשרה שהם אמורים לתת לתלמידיהם .  אל הספר
רמות