פרק 17: מטרות להכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי

פרק : 17 מטרות להכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי הניקיון להנץ את האופן שבו פועל הטבע מחייב מבחן נורא של יכולת החשיבה האנושית . הוא מחייב תכסיסים מתוחכמים , חוטי היגיון מתוחים לתפארת שעליהם יש ללכת כדי לא לשגות בניבוי התוצאה . ריצ'רד פיינמן , המשמעות של כל זה , עמוד 23  אל הספר
רמות