חלק שישי: הכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי

חלק שישי : הכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי אדם אחד מאלף מצאתי . קהלת ז בנוהג שבעולם אלף בני-אדם נכנסים למקרא , יוצאים מהם מאה למשנה , יוצאים מהם עשרה לתלמוד , יוצא מהם אחד להוראה . rt > np רבה ז יש הטוענים כי אין טעם בהכשרת מורים ויש להשקיע את מרב המאמץ בבחירתם ובמציאתם . אני איני מאמין בכך , ולהערכתי בארבע שנות לימוד , בהיקף של כמאה שעות הכשרה ושעות רבות של הדרכה אישית , אפשר בהחלט להשפיע על מורים ועל הכשרתם הנאותה . בהכשרת מורים לחינוך קוגניטיבי יש להבחין בין שני סוגי מורים קוגניטיביים . הראשון מתמחה בעיקר בקוגניציה כמו שמורה אחר מתמחה במתמטיקה , היסטוריה או מדעים . השני מתמחה במקצוע מסוים ( היסטוריה , מתמטיקה ועוד ) ומיישם עקרונות קוגניטיביים בתוך מקצוע ההוראה בו הוא מתמחה . שני סוגים אלה אמורים לקבל הכשרה שונה להוראה , אולם בפרק זה נתרכז במטרות ודרכי הוראה המשותפים לשני סוגי המורים . תרשים 9 מארגן בצורה גרפית את החלק השישי העוסק בהכשרת מורים . חשוב לזכור כי בתרשים , 1 המארגן את כלל הספר ( עמוד , < 17 הצבנו את הכשרת המורים במקביל לאפיוני הלומד העצמאי , כדי להדגיש את הסימטריות בין מאפיי...  אל הספר
רמות