משוב מוביל למיקוד שליטה פנימי

משוב מוביל למיקוד שליטה פנימי מוקד שליטה חיצוני מבטא מידה מסוימת של פטליזם לגבי התוצאות , וכישלון תומך באמונתו ( ציפיותיו ) של האדם כי חייו נשלטים בידי גורמים חיצוניים ( לרע או לטוב . ( בעל מוקד שליטה פנימי מתייחס לכישלון כאל תפקוד לקוי שיש לשפרו , או כאל אתגר שיש להשיגו . מן המחקרים עולה כי בעלי מוקד שליטה חיצוני ובעלי הערכה עצמית נמוכה פגיעים יותר למצבי כישלון ולמצבים הקשורים לקשיים על רקע אקדמי . לעומתם , בעלי מוקד שליטה פנימי והערכה עצמית גבוהה קשורים בהצלחה בלימודים , ביכולת טובה יותר לעמוד במצבי לחץ הקשורים במטלות של המערכת הלימודית , בהתמדה במשימות , ובמידת הנכונות לקבל סיוע והדרכה בלימודים . נראה כי לומד בעל מוקד שליטה חיצוני אשר במקום לקבל ציון יקבל משוב , ינוע בהדרגה לעבר מוקד שליטה פנימי . המשוב יספק לו מידע מדויק מה עליו לעשות בשלב הבא כדי להגביר את סיכויי הצלחתו . בהנחה שיבצע זאת ויצליח , הוא יעלה את תחושת המסוגלות , ועמה יחד את מוקד השליטה בתחום הנדון . כך בהדרגה עם משובים רבים תתרחב תחושת המסוגלות , ומוקד השליטה יהיה פנימי יותר . יוצא אפוא כי הציון הוא מדד גס מאוד למידת ...  אל הספר
רמות