משוב ולא ציונים

משוב ולא ציונים על בסיס המשוב האופטימלי אפשר לראות עד כמה חוטאת שיטת הציונים ביחס לרעיון של משוב יעיל . הציונים אינם מספקים ללומד מידע על התהליך שעשה ועל הדרך לתקן את הדורש תיקון . הציונים אומרים מעט מאוד ללומד ביחס לתוצאה הסופית . ציון מקסימלי אומר ללומד כי כל מה שעשה בעבר הוא אמור להמשיך ולעשות . אולם מה בדיוק עזר לו להצליח - הוא אינו יודע . ואם הלומד לא הגיע למקסימום , כי אז בוודאי אין בציון כדי לתת לו מידע מעשי ( לקחים ) לקראת הלמידה הבאה . בנוסף להעדר משוב מספק , יש לשיטת הציונים עוד מספר מגרעות נוספות : ציונים יוצרים סולם הייררכי ולא שונות שיטת הציונים מעמידה את התלמידים בסולם אשר כל העומד בו גבוה מקבל את הכבוד הראוי . כך מתקבלים סולמות של משכל ( סוגים שונים של משכל אינם מקטינים את הבעיה , ( סולמות של ציונים בבית ספר וסולמות יופי וכבוד . המשוב , לעומת זאת , מאפיין את הלומד כשונה ולא מציבו בסולם של יותר או פחות . שיטת הציונים בחינוך דומה למעין אולימפיאדת ציונים אשר בה רק מעטים זוכים , מעטים יותר מרגישים נהדר מעצם ההשתתפות , וכל היתר "נשארים בבית . " זו אולימפיאדה המיועדת רק למתי מ...  אל הספר
רמות