מהימנות

מהימנות חשוב שהמטרות הנמדדות לא תהיינה רגישות למצבים מתחלפים ומשתנים אצל הלומדים ובודקי המבחנים . שאלות המבחן חייבות להיות מנוסחות בצורה ברורה וקצרה , עם הוראות ברורות ושיטת תשובות פשוטה ומובנת . גם גורם החרדה עלול להפריע לתלמיד , ולכן רצוי להציג שאלות קלות בתחילת הבחינה . ההצלחה הראשונית תוריד את החרדה אצל הנבחנים ותאפשר פתרון נכון בהמשך הבחינה . כמו כן חשוב לדאוג לתנאים סביבתיים נוחים ( שקט , כיסאות נוחים , אווירה נעימה וכוי . ( מהימנות פנימית מתייחסת לשאלה "באיזו מידה בודקים כל חלקי המבחן מדד מסוים . " במערכות ממיינות הבודקות כשרים , כמו התמצאות במרחב או משכל , יש לוודא שכל הפריטים אכן מודדים מושג אחד ומאושכלים ( מלשון אשכול ) סביבו . אולם במבחנים חינוכיים פריטי המבחן / משוב נגזרים מהמטרות ( הפריטים הם ראי למטרות . ( רק אם קיימת מטרה אחת בלבד וכל הפריטים נגזרים ממנה ומהווים ייצוגים לה , אזי מהימנות פנימית זו חשובה . אולם אם ישנן מטרות שונות ולכל אחת מהן ייצוג אחר בשאלות , אין שום ערך למהימנות זו כי מראש אין טענה למדידה של מושג אחיד . מהימנות בין שופטים : עיקרון זה יש להעתיק מהמבחנים...  אל הספר
רמות