תקפות

תקפות מבחן מלמד טוב ייבדק לא לפי תוצאותיו אלא בהתאם לתקפותו המבנית , כלומר : התאמת פריטי המבחן למטרות . הגישה שבה המורה משאיר בשביל הלומדים החזקים שאלה קשה שלא נלמדה - אינה נכונה . המבחן המלמד אמור לשקף את השגת המטרות ולא את כישרונותיהם הטבעיים של התלמידים . לכן אין לתת שאלות על מטרות שלא הושקע בהן מאמץ מצד המורה . כך , למשל , אם מורה רוצה לבדוק את מידת היישום , עליו ללמד כיצד מיישמים את העיקרון במספר מצבים . לאחר שתרגל את היישום הוא יכול לבחון עליו באמצעות נתינת מצב חדש מאותו סוג שתרגלו התלמידים . תוצאות מבחן מלמד יעיל אינן קשורות להתפלגות נורמלית . מבחן ממיין טוב מוגדר כמבחן שציוניו מתפלגים בעקומה נורמלית . ההנחה היא כי ללא התערבות בטבע , ובהנחה שאנו מצלמים מצב ללא השפעה עליו , נקבל התפלגות נורמלית . המצב החינוכי שונה במהותו . עלינו לשבור את נקודת ההתחלה של ההתפלגות הנורמלית ולהוביל את כל התלמידים להשגת כל המטרות . המבחן המלמד היעיל הוא , כאמור , זה הבנוי נכון בהתאם למטרותיו . תוצאות המבחן הן סיפור אחר . אם התוצאות גרועות מאוד , סימן שכל תהליך ההוראה היה לקוי ויש לבדוק את הסיבות לכך ...  אל הספר
רמות