משוב בחינוך קוגניטיבי - לומדים ומורים כמערכת

משוב בחינוך קוגניטיבי - לומדים ומורים כמערכת בהיבט החינוך הקוגניטיבי , המלמד והלומדים מהווים מערכת אחת שלמה הנעה מנקודה לנקודה על פני רצף מטרות מתוכננות מראש . כדי להתקדם תוך כדי למידה יש לתת לכל פרט בקבוצה מידע והיזון חוזר על פעולותיו . המידע יאפשר למלמדים וללומדים הפקת לקחים לגבי כל המעורבים , לצורך שיפור ההוראה של המלמד ושיפור הלמידה של הלומדים . תהליך הלמידה של המשוב מתחיל בזה שהלומד המסיים משימה בודק אותה בעצמו ( משוב פנימי . ( לאחר מכן המלמד מחזיר את המשימה עם הערות ( משוב חיצוני . ( לאור תהליך המשוב מסיק הלומד מסקנות כלליות ומסקנות מעשיות ( לקחים , ( האמורות להילקח ליישום מיידי או לאחר זמן . בהדרגה עובר המלמד לשימוש במשוב פנימי המבטיח כי הלומד יודע כיצד ללמוד , לוקח אחריות על הלמידה ויוצר לעצמו מערכת פתוחה המזינה את עצמה בנתונים וממשיכה להתפתח וללמוד , וזהו למעשה תיאור הלומד העצמאי . המשוב , כאמור לעיל , הוא בעיקרו מידע בסיסי המאיר את התהליך ותוצאותיו ומהווה בסיס להפקת מסקנות ולקחים בדרגות ודאות שונות . בפרק על תיאור המטרה במונחי תוצר ( עמוד ( 170 הדגשנו כי מונחי התוצר מהווים למ...  אל הספר
רמות