משוב חיצוני לעומת פנימי

משוב חיצוני לעומת פנימי יש לשים לב כי את המשוב יכולים לבצע אנשי המערכת עצמה ( משוב פנימי : ( המפקדים והחיילים של הגדוד על מבצע שסיימו , הלומד על תהליכי הלמידה שלו ( רפלקציה של לומדים , ( והמורה על תהליכי ההוראה שלו ( רפלקציה של מורים . ( מאידך , ייתכן כי גופים חיצוניים למערכת מבצעים עליה משוב ( משוב חיצוני : ( קצין בודק בצבא , ועדת חקירה ממשלתית , המורה הנותן משוב לתלמידיו , והמפקח הנותן משוב למוריו . כמובן שבמערכות יעילות רצוי לשלב את שני סוגי המשוב ( פנימי וחיצוני ) לכדי שלם אחד . ישנם כלים רבים לביצוע איסוף העובדות והמסקנות לצורך המשוב . הכלים העיקריים הם אותם כלים המשרתים את החוקרים , כמו : תצפיות , שאלונים , ראיונות פתוחים וסגורים , שיחות אישיות , קלטות ופורטפוליו ; 1995 Loughran & Corrigan , ) קניאל , . ( 1997 ההחלטה אם וכיצד להשתמש בכלי תישקל בהתאם ליכולתו של הכלי לספק מידע על שלוש השאלות הבאות : • מה בדברים שנעשו היה נכון ויש להמשיך בו . מה נעשה בצורה גרועה ויש להפסיקו . מה יש לעשות בפעם הבאה במקום הדברים שצריך להפסיקם . שלוש התשובות המרכיבות את המשוב השלם אמורות לאפשר למורים ו...  אל הספר
רמות