הבהרת מושגים: משוב, מסקנות, לקחים, הערכה

הבהרת מושגים : משוב , מסקנות , לקחים , הערכה ניתוח המושג "הערכה" מבליט את הצורך במושג אחר שיש בכוחו להציע ארגון יעיל למושגי העל ולתת המושגים . מבלי להיכנס לניתוח היסטורי ובלשני של המושגים , אני מציע את ההבחנות הבאות : משוב : מידע על תפקודה של מערכת , הבא לוודא שהמערכת עובדת היטב או זקוקה לשיפור ( למידה . ( "מערכת" היא מושג רחב שבו כלולים : מקרר עם תרמוסטט , טייס החוזר מהפצצה , בנק המסכם את תוכניתו השנתית , מפעל לייצור משקאות ובית ספר . בארגונים המנוהלים היטב , המשוב הוא חלק אינטגרלי בתוך תהליכי העיבוד והתוצרים , ומהווה כלי מרכזי לניטור ושליטה של המערכת וליכולתה ללמוד מתוך עצמה ולהשתפר . בתוך המשוב ישנה אפשרות להבחין בין הפעולות הבאות : איסוף מידע , ארגונו , מסקנות ולקחים . איסוף המידע וארגונו : שלב ראשוני במשוב הוא איסוף המידע הבסיסי על התהליך ותוצאותיו . יש להבחין בתוך המידע בין עובדות לבין פרשנות ומסקנות מהן , וכן בין מקורם ומהימנותם של מקורות המידע . מידע שיש הכרח לספק לגביו נתונים וקשה להשיג עובדות , יש לכנותו "הנחה . " איסוף המידע צריך להיות מאורגן בצורה גרפית כדי לבטא את מערכת הי...  אל הספר
רמות