חלק חמישי: משוב והפקת לקחים

חלק חמישי : משוב והפקת לקחים מה קורה לחורים כאשר הגבתה נגמרת ? ברטולד ברכט בפרק השלישי על הלומד העצמאי ( עמוד ( 52 הדגשנו כי ניהול העצמי מושווה לניהול של כל מערכת אשר בה יש יחידה המרכזת בידה את כל מערכות התכנון , הביצוע והמשוב . בחלקים ופרקים קודמים יצאנו מהלומד לעבר המערכת הכללית המציבה מטרות , בונה תוכנית להשגת המטרות , מבצעת את המטרות . כעת נתמקד בשלב האחרון - ביצוע המשוב . תרשים 8 מציג את המבנה הארגוני של החלק הזה . פרק 15 מפרט את עקרונות המשוב תוך דגש על התייחסות ללומדים ולמלמדים כמערכת אחורה למשוב . בפרק 16 מוצגים העקרונות ליישום דרכי המשוב על מערכת המבחנים הקיימת . מוצגת הבחנה חשובה בין מבחנים מלמדים למבחנים ממיינים , ובהמשך בחינת המשוב כתחליף ראוי לציונים .  אל הספר
רמות