שיתוף הלומדים בהגדרת בעיות, בחיפוש פתרונות עבורן ובאחריות לביצוע

שיתוף הלומדים בהגדרת בעיות , בחיפוש פתרונות עבורן ובאחריות לביצוע יש לחבר עם הלומדים את החוקים הבסיסיים לפעילות בכיתה , מכיוון שקשה יותר להפר חוקים שאדם בעצמו עזר לקבוע . חשוב לצמצם את מספר החוקים המנוסחים על דרך השלילה " ) לא תעשה , ( " ולהגדיל את מספר החוקים המנחים את הלומד מה כן לעשות . יש לשלול תגובות המדגישות את התנהגותו הבעייתית של הלומד , ובמקום זה להדגיש התנהגות רצויה . במישור הקוגניטיבי ההתנהגות הרצויה ביותר היא זו המציעה אסטרטגיות לפתרון בעיות ויישומן . אחד העקרונות המרכזיים בפתרון בעיות משמעת הוא לתת ללומד או לקבוצה תפקיד מרכזי בפתרון הבעיה . לאחר שהבעיה ההתנהגותית הוגדרה בצורה מדויקת וברורה , אפשר להעלות מספר פתרונות ( עדיף יותר מפתרון אחד , ( מתוכם יוכלו הוא והקבוצה לבחור את הטוב ביותר .  אל הספר
רמות